TR-overbygning

FTR
Er du FTR, har vi oprettet et specielt kursus for dig, hvor du bl.a. bliver bedre til at kommunikere.

Konflikthåndterings- og forhandlingskurus
Kurset afvikles som et internat i Kolding.
På dag 1 er det primære fokus på konflikthåndtering. Undervisning varetages af ekstern konsulent Lisbeth Holt Lenskjold. Formen er oplæg fra underviseren og debat i plenum.
På dag 2 er der fokus på forhandlingsteknik og erhvervelse af værktøjer til at håndtere typiske forhandlingssituationer for en TR. Forhandlingsdelen og kurset som helhed ledes af konsulenter fra Yngre Lægers sekretariat.
Formen er oplæg fra underviseren og debat i plenum. Se også i linksamlingen "Mere".

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress
Kursisterne introduceres til hvad der skaber trivsel og stress. TRér og arbejdsmiljørepræsentanter undervises i deres rolle i forhold til trivsel og forebyggelse af stress på individ, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Der vil være oplæg fra underviserne, drøftelser i plenum, gruppearbejde og mindre øvelser. Deltagernes egne erfaringer inddrages i kursusforløbet.
Vi vil snart være klar med en kursusbeskrivelse under linksamlingen "Mere".

Adgangskrav
For begge overbygningskurser gælder, at du skal være valgt som TR eller TR-suppleant samt have gennemført basisuddannelsen Modul 1 og Modul 2 først.