Patientinddragelse i den kliniske hverdag

Patientinddragelse i den kliniske hverdag

Sundhedsvæsenet er i færd med et paradigmeskifte: Stigende pres på ressourcer, forventninger fra patienter og pårørende, større andel af kroniske lidelser, nyt syn på lægen og på patienten er eksempler på dette.

Patientinddragelse optræder i den sundhedspolitiske debat som en vigtig løsning på det stigende pres.

Men hvad mener vi når vi snakker patientindragelse? Hvordan ser det ud i praksis og hvilke kliniske fordele og udfordringer er der i patientinddragelse?

Formål
Dette kursus stiller skarpt hvordan patientinddragelse i den kliniske hverdag både kan være en fordel for patienten og for den sundhedsprofessionelle.

Formålet med kurset er, at du får skærpet din opmærksomhed på patientinddragelse. Du bliver introduceret til konkrete værktøjer, som du kan bruge når du skal prøve dig frem med god patientinddragelse.

Undervisningstemaer
* Det etiske, det kliniske og det økonomiske argument for patientinddragelse

* Den gode relation og den gode struktur

* Værktøjer til god patientinddragelse

* Hvordan bliver patientinddragelse ikke bare dit, men hele afdelingens projekt?

Målgruppe
Alle der ønsker større fokus og konkrete værktøjer på patientinddragelse.

Form og undervisningsprincipper

Undervisningen foregår med høj grad af deltageraktivitet under kurset. Derudover indgår teoretiske oplæg, videodemonstration, øvelser og gruppedrøftelser.

Varighed og sted
2-3 timer på din afdeling eller et andet velegnet sted. Indholdet kan tilpasses, så det også kan udbydes som et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference, eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde.

Kontakt
Når du har samlet en gruppe og/eller har spørgsmål kan du kontakte Thomas Kjær Jensen thk.yl@dadl.dk for flere informationer.