Styrk det lokale læringsmiljø

Det højner motivationen, energien og præstationsevnen

Formål
Arrangementet har til formål at sætte fokus på, hvordan en kollektiv indsats kan forbedre det lokale læringsmiljø i en travl klinisk hverdag – til gavn for både læger og patienter. Indholdet bygger på solid forskning i, hvad der skal til for at skabe grobund for motivation og læring.

Indhold

  • Motivationsfremmede faktorer
  • Kompetencer og styrker
  • Handlingskompetence og tillid til egne kompetencer
  • Feedback og mestringsoplevelser
  • Relationen mellem jobtilfredshed og præstationsevne

Målgruppe
Alle uddannelsesinteresserede læger. Det er en fordel, hvis hele afdelingen – incl. ledelsen - er med til arrangementet.

Varighed og sted
1 - 3 timer på afdelingen eller et andet velegnet sted. Indholdet i kurset kan tilpasses, så det kan udbydes som et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde.

Tilmelding
Konceptet er, at I samler en gruppe læger, gerne mindst 10 personer. Underviseren Nynne Lykke Christensen kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål kan du kontakte Nynne Lykke Christensen på nc.yl@dadl.dk