Kollegial defusing

Kollegial defusing / debriefing
Lær en metode til at håndtere belastende hændelser

Formål
Har du oplevet voldsomme patientforløb, akutte og/eller uventede dødsfald, verbale overfald eller andre belastende hændelser?
På denne workshop introduceres I til en konkret metode til håndtering af belastende hændelser, der kan anvendes af kollegafællesskabet i hverdagen.

Indhold
Når lægelivet byder på kritiske og belastende hændelser kan der være behov for at yde kollegial psykisk førstehjælp – både for at bearbejde hændelsen og for at sikre at du kan holde til et langt lægeliv, der kan byde på lidt af hvert.

Defusing er en delvis struktureret kollegial samtale om den kritiske hændelse, der muliggør en konstruktiv bearbejdelse, og minimerer risikoen for krisereaktioner eller en længerevarende akkumulering af belastning, der kan påvirke både trivsel og arbejdsevne negativt.

På workshoppen arbejder vi både med viden og med at lære metoden, dvs. tilegnelsen af konkrete færdigheder til at afholde en defusing. I vil få en introduktion til defusing, mulighed for at arbejde med nogle konkrete cases, og træne kollegial defusing. På kurset er der desuden mulighed for at drøfte hvordan kollegial defusing kan implementeres i jeres arbejdsliv i umiddelbar forlængelse af kurset.

Tilmelding
Konceptet er, at du eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne mindst 10 personer. Underviser Mathias Lisby eller Mette Krøigaard kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Målgruppe
Alle, der ønsker at lære og arbejde med metoden defusing.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har I spørgsmål kontakt da Mathias Lisby mli.yl@dadl.dk eller Mette Krøigaard mek.yl@dadl.dk

Mathias Lisby er på fædreorlov indtil medio marts 2019. Du er velkommen til at rette henvendelse pr. mail vedr. kurser I ønsker at afholde fra medio marts 2019 og frem.