Den motiverende samtale

Formål
Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil.  I en tid med kroniske sygdomme og øget fokus på det patienten selv kan gøre ligger der store udfordringer i håndtering af motivationssamtalen.

Formålet med kurset er at give inputs og viden på den patientcentrerede kommunikationsstil, som er fundamentet for motivationssamtalen.

Kurset er velegnet for de læger der ønsker at dagsordensætte adfærdsændringer og livsstile med deres patienter.

Indhold
Forskellige kommunikationsstile
Ydre og indre motivation
Ambivalens og adfærdsændringer
Færdigheder i motivationssamtalen

Målgruppe
Alle der ønsker redskaber til at vejlede patienter i adfærdsændringer

Form og undervisningsprincipper
Teoretiske oplæg
Cases
Øvelser
Gruppedrøftelser

Varighed og sted
2-3 timer på din afdeling eller et andet velegnet sted. Indholdet i workshoppen kan tilpasses, så det også kan udbydes som et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference, eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål kan du kontakte Thomas Kjær Jensen på thk.yl@dadl.dk