Den nye korte vagtform

En ny kort vagtform er trådt i kraft 1 april 2016. 

Formål 
Formålet med kurset er, at oplyse hvad hovedindholdet i den nye vagtform er. 
Hvordan adskiller den sig fra den tidligere vagtform? 
Hvad er ledelsens opgave? 
Hvad er de ansattes opgave? 
På kurset vil vi også introducere en ny app som Yngre Læger netop har udviklet. 

Målgruppe 
Alle yngre læger, der ønsker at kende regler, vilkår og arbejdsgange i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. 

Varighed og sted 
1-2 timer på din afdeling eller et andet velegnet sted. Indholdet i workshoppen kan tilpasses, så det også kan udbydes som et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference, eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde. 

Kontakt 
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål til kurset kan du kontakte Klaus Groth-Andersen på kga.yl@dadl.dk