Ytringsfrihed!

Ytringsfrihed!
- rammer, regler og vilkår for yngre læger

Formål
Som læge bør du deltage i den sundhedspolitiske debat, hvis du bliver opmærksom på forhold, som er sundhedsfagligt uforsvarlige. Men hvor går grænsen for dine ytringer? Hvornår er der tale om private ytringer, og må du udtale dig på vegne af din arbejdsplads? Kan din arbejdsgiver give dig ”mundkurv” på?

Arrangementet er rettet mod dig, der gerne vil have afklaret rammerne for at kunne ytre dig uden at bryde loyalitetsforpligtelsen over for arbejdspladsen og din arbejdsgiver. Med fokus på konkrete eksempler opstilles rammerne og reglerne for ytringer, der falder inden for det tilladelige og acceptable – ligesom ytringer, man burde have holdt for sig selv, eksemplificeres.

Alt efter valg af fokuspunkter vil oplægget med debat og aktiv involvering have en varighed fra 1-2 timer.

Målgruppe
Alle yngre læger, der ønsker at kende rammerne for at ytre sig om sit lægeliv.

Tilmelding
Konceptet er, at du eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne mindst ti personer. Underviser Sven-Erik Tensing kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe, eller har I spørgsmål, kontakt Sven-Erik Tensing svt.yl@dadl.dk.