Trivsel og kollegialitet. Tag hånd om din egen og dine kollegers arbejdsglæde

Formål
Fokus vil være på dit arbejdsliv og de initiativer, du selv kan tage for at få større trivsel og arbejdsglæde. De emner, der arbejdes med på workshoppen vil være følgende:

• Trivsel og mening​
• Trivselsskabende faktorer
• Flow og udvikling
• Den gode kollega
• Fokuspunkter og handlingsplan

Afslutningsvis udarbejdes en handlingsplan for det, du selv kan tage ansvar for – på kort og længere sigt – med det formål at forbedre din arbejdsglæde og trivsel som læge.

Alt efter formen og valg af fokuspunkter kan temaet præsenteres som workshop eller et kortere oplæg. Varighed fra 1-3 timer.

Målgruppe
Alle der ønsker at arbejde med afdelingens trivsel og kollegialitet

Tilmelding
Konceptet er, at du eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne mindst 10 personer. Underviseren Nynne Christensen eller Mathias Lisby kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål, kontakt Nynne Lykke Christensen på nc.yl@dadl.dk eller Mathias Lisby på mli.yl@dadl.dk

Mathias Lisby er på fædreorlov indtil medio marts 2019. Du er velkommen til at rette henvendelse pr. mail vedr. kurser I ønsker at afholde fra medio marts 2019 og frem.