TR 1 og TR 2

TR-uddannelsens basisuddannelse består af to moduler.

Hver har en varighed på to dage.

Modul 1
På Modul 1 opnår du kendskab til det arbejdsretlige system, overenskomsten, lønforhold, håndtering af kollegaer i knibe og ikke mindst hvad tillidsrepræsentanten kan gøre, når der er problemer på afdelingen.

Modul 2
På Modul 2 får du indsigt i indgåelse af lokalaftaler og lokale lønforhandlinger. Desuden introduceres du til Yngre Lægers politiske liv, herunder hvad Yngre Læger mener om aktuelle emner, der berører de yngre lægers hverdag.

Læs mere om datoer og adgangskrav i linket til højre.

Overbygningskurser
Når du har gennemført Modul 1, har du mulighed for at komme på overbygningskurserne konflikthåndtering og forhandlingsteknik.