Kollegial supervision

Formål

På dette kursus lærer I at afholde kollegial supervision. Supervision som metode, er tænkt som en regelmæssig støttende aktivitet i forhold til at kunne mestre arbejdet, belastninger ved arbejdet og skabe læring og udvikling.
Metoderne er ikke rettet mod at give faglige ekspertsvar, men er udviklet til at understøtte en fagpersonlig lærings/evalueringsproces i et arbejdsfællesskab.
Tvivl, dilemmaer, spørgsmål og problematikker fra praksis kan blive fortalt og danne afsæt for refleksion og evt. danne ny praksis.

Indhold
Et udpluk af tematikker, der kan indgå i supervisionen:

 • Belastninger og stress i arbejdslivet
 • Frygten for at begå fejl
 • Bekymringer man tager med hjem
 • Sparring om faglige rolle, f.eks. at være bagvagt
 • Voldsomme hændelser, f.eks. uventede dødsfald
 • Work-life balance
 • Alenehed
 • Karriereveje og specialevalg
 • Udfordrende patienter
 • Tvivl om egne kompetencer og frygt for afsløring
 • At træffe beslutninger i en travl hverdag

Konceptet er, at I lærer og afprøver en konkret metode til kollegial supervision, som I herefter kan fortsætte med i jeres kollegafællesskab. Metoden kan praktiseres i mikrosparring, dvs. 1:1 eller i grupper. Det kan være en god idé, hvis I har en intention om at etablere et arbejdsfællesskab, som mødes fremover. Hyppigheden er alt efter behov, men kan f.eks. være én gang om måneden.

Hvad kan du forvente at få med fra en kollegial supervision?

 • En struktureret drøftelse med fagkolleger om faglige såvel som personlige udfordringer
 • Muligheden for at dele dilemmaer, tvivl og bekymringer i et fællesskab
 • Sparring og input fra kolleger
 • Åbnet nye perspektiver
 • Forslag til handleanvisninger
 • Få gode råd til hvordan du håndterer det du står i

Tilmelding
Konceptet er, at du eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne mindst 10 personer. Underviser Mathias Lisby, Mette Krøigaard, eller Nynne Lykke Christensen kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Målgruppe
Alle, der i forbindelse kollegialt samarbejde, ønsker at arbejde med kollegial supervision.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har I spørgsmål kontakt da Mathias Lisby på mli.yl@dadl.dk eller Mette Krøigaard mek.yl@dadl.dk

Mathias Lisby er på fædreorlov indtil medio marts 2019. Du er velkommen til at rette henvendelse pr. mail vedr. kurser I ønsker at afholde fra medio marts 2019 og frem.