Styrk YL-fællesskabet. Forebyg stress

Formål
Arrangementet har fokus på, hvordan I som yngre læger sammen kan styrke jeres trivsel og udvikle strategier over for stressende situationer. Til gavn for jer selv og for arbejdspladskulturen.
Alt efter formen og valg af fokuspunkter kan temaet præsenteres som workshop eller et kortere oplæg. Varighed fra 1-3 timer.

Indhold
• Stress og stressreaktioner
• Trivsel og det gode arbejdsliv
• Forebyggelse af stress
• En robust læringskultur
• Det fremadrettede fokus

Målgruppe
Alle der ønsker at arbejde med trivsel og håndtering af stressede situationer

Tilmelding
Konceptet er, at du eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne mindst 10 personer. Underviserne Mathias Lisby, Nynne Lykke Christensen eller Mette Krøigaard kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål, kontakt da Mathias Lisby mli.yl@dadl.dk, Nynne Lykke Christensen nc.yl@dadl.dk eller Mette Krøigaard mek.yl@dadl.dk

Mathias Lisby er på fædreorlov indtil medio marts 2019. Du er velkommen til at rette henvendelse pr. mail vedr. kurser I ønsker at afholde fra medio marts 2019 og frem.