Fælles beslutningstagning - Shared Decision Making

Der er for tiden megen fokus på Fælles beslutningstagning - Shared Decision Making:
Yngre Læger er i fuld gang med at initiere ”Det Gode Patientforløb”. Danske Regioners plan om borgernes sundhedsvæsen anbefaler Fælles Beslutningstagning som en central del af behandlingen. Og senest har Sundhedsstyrelsen slået en pulje op på 40 millioner kroner i 2016 og 2017 til udvikling af tests og beslutningsstøtteværktøjer.
Men hvordan gennemføres Fælles beslutningstagning i praksis?

Formål
Formålet med dette kursus er, at introducere Fælles beslutningstagning som metode og som koncept for læge-patient-relation

Undervisningstemaer
* Hvorfor er brugerindragelse så vigtig?
* Introduktion til beslutningsstøtteværktøjer?
* Hvordan giver metoden mening i vores kliniske hverdag?
* At lære Fælles beslutningstagning. Hvordan øver vi os?

Målgruppe
Alle der ønsker, at arbejde med patientinddragelse og brugerinvolvering.

Form og undervisningsprincipper
Undervisningen foregår med høj grad af deltageraktivitet. Derudover indgår teoretiske oplæg, øvelser og gruppedrøftelser.

Varighed og sted.
Indholdet i kurset kan tilpasses, så det kan kombineres med et socialt arrangement for Yngre Læger på hospitalet. Det kan også være et kortere indslag på din afdeling eller et andet velegnet sted. Eller et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference, eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde.

Underviser
Thomas Kjær Jensen eller en lægelig underviser

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål kan du kontakte Thomas Kjær Jensen thk.yl@dadl.dk for at aftale nærmere.