Din karriere - dit arbejdsliv. Karriereværket

Formål
Formålet med kurset er at give dig som yngre læge bedre mulighed for at reflektere og planlægge din egen karriereudvikling, men også at give dig som vejleder mulighed for at blive bedre til at karrierevejlede.

Workshoppen tager afsæt i ”Karriereværket”, som er et helt nyt dialog- og refleksionsværktøj udarbejdet af Danske Regioner og Yngre Læger. Karriereværket er et redskab, som bistår til at strukturere og afgrænse et til tider diffust emne. Karriereværket er udviklet og testet af både vejledere og yngre læger, og har i praksis vist sig at være et meget nyttigt redskab for begge parter.

Workshoppen sætter også fokus på redskaber til at vejlede uden at rådgive, ligesom forventningsafstemning og spørgeteknik indgår som et centralt element.
Se Karriereværket her.

Målgruppe
Workshoppen henvender sig både til vejledningssøgende og vejledere.

Form
Indholdet i workshoppen kan tilpasses, så det kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde. Det tager ca. 1-2 timer.

Tilmelding
Konceptet er, at du eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne mindst 10 personer. Det kan være på din afdeling, dit sygehus eller i Yngre Lægerådet. Underviserne kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe, eller hvis I har brug for yderligere oplysninger, kontakt Thomas Kjær Jensen thk.yl@dadl.dk eller Nynne Lykke Christensen nc.yl@dadl.dk.