Patientsamtalen - Når tiden er knap

Yngre læger har meget travlt. Tidspresset er stort. Sundhedsvæsenet stiller hele tiden nye krav til effektivitet og patienterne ønsker stadigt større involvering.
Denne workshop stiller skarpt på patientsamtalen. Undersøgelser viser nemlig, at forbedret og målrettet kommunikation fører til en mere effektiv konsultation.

Formål
Formålet med denne workshop er, at du får skærpet din opmærksomhed på den gode patientsamtale i et accelereret patientforløb. Du bliver introduceret til konkrete værktøjer, som du kan bruge i din fremtidige patientkommunikation.

Undervisningstemaer
* Udfordringer i patientkontakter
* Patientcentreret kommunikation? – Hvad mener vi med det?
* Værktøjer til samtalens struktur. De fem kort
* Rammer og vilkår for den gode patientsamtale

Målgruppe
Alle der ønsker større fokus på patientkommunikation.

Form og undervisningsprincipper
Undervisningen foregår med høj grad af deltageraktivitet før og under workshoppen. Derudover indgår teoretiske oplæg, videodemonstration, øvelser og gruppedrøftelser.

Varighed og sted
2-3 timer på din afdeling eller et andet velegnet sted. Indholdet i workshoppen kan tilpasses, så det også kan udbydes som et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference, eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål kan du kontakte Thomas Kjær Jensen thk.yl@dadl.dk eller Mette Krøigaard mek.yl@dadl.dk