Den gode mentor. Kom i gang som mentor

Formål
Både kommende mentorer og mentees bliver her klædt på til at indgå som partnere i mentorskabet, så begge parter får mest muligt ud af mentorordningen.
Den gode mentor etablees med henblik på sparring på opgaver og udfordringer på et højt fagligt niveau. Hensigten er, at den erfarne læge deler erfaringer med den mindre erfarne læge for at højne niveauet og hjælpe den mindre erfarne læge med at undgå oplagte faldgruber.

Emner, der arbejdes med:
• Mentorskabet – fordele for begge parter
• Rammer og spilleregler samt fortrolighed
• Mentors roller – herunder spørgeteknik
• Mentees rolle – herunder åbenhed og modtagelighed
• Fordeling af ansvar

Målgruppe
Alle interesserede i regionen, i afdelingen, inden for specialeselskabet, der ønsker en mentorordning.
Alt efter formen og valg af fokuspunkter kan temaet præsenteres som workshop eller et kortere oplæg. Varighed fra 1-3 timer.

Tilmelding
Konceptet er, at du eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne mindst 10 personer. Underviseren kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål, kontakt Nynne Lykke Christensen nc.yl@dadl.dk eller Thomas Kjær Jensen thk.yl@dadl.dk.

Mentorordningen
Vidste du, at Yngre Læger har en mentorordning? Klik på boksen til højre og læs mere.